DANMARKS MEST ULIGE BYDEL

Den gamle og den nye del af bydelen Sydhavnen i København er kun opdelt af den tungt trafikerede Sydhavnsgade, men verdenerne mødes sjældent. I den gamle del er mange fattige, arbejdsløse og stemmer meget rødt. I den nye del er mange velhavende, veluddannede og stemmer liberalt. Undervisningsmaterialet giver indbyggere fra begge sider en stemme og sætter gang i en diskussion om velfærdsstat og sammenhængskraft.

VIDEO

Forstå Sydhavnen på 5 minutter. 

Anja Jørgensen er professor i sociologi på Aalborg Universitet. Hun er ekspert i menneskers adfærd. Her fortæller hun om, hvilke udfordringer hun ser i Sydhavnen.