OM MATERIALET

Den gamle og den nye del af bydelen Sydhavnen i København er kun opdelt af den tungt trafikerede Sydhavnsgade, men verdenerne mødes sjældent. I den gamle del er mange fattige, arbejdsløse og stemmer meget rødt. I den nye del er mange velhavende, veluddannede og stemmer liberalt. 

Otte af indbyggerne fortæller i dette undervisningsmateriale jordnært om deres liv og forhold til bydelen gennem fotodagbøger og interviews. Eleverne møder både kontanthjælpsmodtagere, studerende og velhavere, og får på den måde en konkret anledning til at diskutere såvel socialklasse, velfærdsstat og sammenhængskraft. Materialet har også et statistisk afsnit, hvor blandt andet indkomst, uddannelse, boligforhold belyses. Hertil kommer interview med sociolog, der sætter ord på konsekvenserne af denne opdeling og de udfordringer, som det kan give opbakningen til velfærdsstaten.

Håbet er, at materialet er med til at skabe nye samtaler og nye perspektiver.

Materialet er støttet af:

Undervisningsministeriet

FOLKENE BAG

Bag projektet står ngo’en SydhavnsCompagniet, der blandt andet driver ’Medborgercenter Sydhavn’, København. Medborgercenteret bygger bro i kvarteret og arbejder aktivt for at skabe tryghed i kvarteret. Dette projekt er en del af en dialogskabende proces i Sydhavnen og kvarterer med de samme udfordringer. Tjek: sydhavnen.dk

Fotojournalist, Lene Vendelbo, har dels produceret indhold og kurateret indholdet fra deltagerne. Lene har en lang erfaring med at udvikle undervisningsmaterialer særligt med fokus på sociale, humanitære problemstillinger. Hendes faste didaktiske samarbejdspartner er Anne Marie Thirup Christiansen, dansk og samfundsfagslærer på Bagsværd Skole. Tjek: vendelbokommunikation.dk.