tallene bag

Dagbladet Politiken har brugt forskellige databaser til at kortlægge Sydhavnens forskelligheder. På kortet kan du blandt andet se, hvordan indbyggerne i de forskellige dele af Sydhavnen stemmer, hvad de tjener og hvordan de bor.

BILER

Slide 16% har bil til rådighed DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 60% har bil til rådighed 26% har bil til rådighed Ingen bil: 83,9% (36,4%*)
En bil:14,7% (47,2%*)
To eller flere biler: 1,4% (16,3%*)

*Landsgennemsnit
Ingen bil: 40,1% (36,4%*)
En bil: 51,5% (47,2%*)
To eller flere biler: 8,7%(16,3%*)

*Landsgennemsnit
Ingen bil: 74,2% (36,4%*)
En bil: 23,4% (47,2%')
To eller flere biler: 2,3% (16,3%*)

*Landsgennemsnit

BØRN

Slide 10% har børn i familien DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 30% har børn i familien 19% har børn i familien Ingen børn: 86,5% (70,9%*)
Et barn: 7,8% (12,2%*)
To børn: 1,0% (12,3%*)
Tre eller flere børn: 1,2% (4,7%*)

*Landsgennemsnit
Ingen børn: 69,7% (70,9%*)
Et barn: 15,7% (12,2%*)
To børn: 11,5% (12,3%*)
Tre eller flere børn: 3,2% (4,7%*)

*Landsgennemsnit
Ingen børn: 81,1% (70,9%*)
Et barn: 10,7% (12,2%*)
To børn: 6,4% (12,3%*)
Tre eller flere børn: 1,8% (4,7%*)

*Landsgennemsnit

BOLIGTYPE

Slide 24% bor i ejerbolig
31% bor i offentlig lejebolig
DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 93% bor i ejerbolig
0,25% bor i offentlig lejebolig
30% bor i ejerbolig
45% bor i offentlig lejebolig
Ejerboliger: 23,7% (63,0%*)
Private lejeboliger: 30,7% (8,0%*)
Offentlige lejeboliger: 30,9% (20,7%*)
Andelsboliger: 14,7% (7,5%*)

*Landsgennemsnit
Ejerboliger: 93,3% (63,0%*)
Private lejeboliger: 6,2% (8,0%*)
Offentlige lejeboliger: 0,25% (20,7%*)
Andelsboliger: 0,17% (7,5%*)

*Landsgennemsnit
Ejerboliger: 30,1% (63,0%*)
Private lejeboliger: 1,6% (8,0%*)
Offentlige lejeboliger: 44,5% (20,7%*)
Andelsboliger: 23,8% (7,5%*)

*Landsgennemsnit

BOLIGSTØRRELSE

Slide 93% bor på mindre end 80 m2
3% bor på mere end 80 m2
DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 22% bor på mindre end 80 m2
62% bor på mere end 80 m2
82% bor på mindre end 80 m2
11% bor på mere end 80 m2
0-40 m2: 13,2% (0,03%*)
41-60 m2: 45,4% (10,2%*)
61-70 m2: 27,4% (8,3%*)
71-80 m2: 6,8% (9,1%')
81-90 m2: 3,6% (10,1%*)
91-100 m2: 1,1% (8,4%*)
101-115 m2: 1,1% (10,2%*)
116-130 m2: 0,4% (9,0%*)
131-150 m2: 0,2% (10,5%*)
151-180 m2: 0,4% (10,4%*)
Over 180 m2: 0,3% (9,4%*)

*Landsgennemsnit
0-40 m2: 3,5% (0,03%*)
41-60 m2: 6,2% (10,2%*)
61-70 m2: 3,3% (8,3%*)
71-80 m2: 8,7% (9,1%*)
81-90 m2: 15,9% (10,1%*)
91-100 m2: 29,7% (8,4%*)
101-115 m2: 22,1% (10,2%*)
116-130 m2: 6,4% (9,0%*)
131-150 m2: 3,0% (10,5%*)
151-180 m2: 0,7% (10,4%*)
Over 180 m2: 0,5% (9,4%*)

*Landsgennemsnit
0-40 m2: 3,8% (0,03%*)
41-60 m2: 43,6% (10,2%*)
61-70 m2: 22,3% (8,3%*)
71-80 m2: 12,0% (9,1%*)
81-90 m2: 7,4% (10,1%*)
91-100 m2: 3,9% (8,4%*)
101-115 m2: 3,7% (10,2%*)
116-130 m2: 1,8% (9,0%*)
131-150 m2: 0,9% (10,5%*)
151-180 m2: 0,4% (10,4%*)
Over 180 m2:0,4% (9,4%*)

*Landsgennemsnit

HUSSTANDSINDKOMST

Slide 57% tjener under 256.343 kr.
4% tjener over 739.690 kr.
DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 13% tjener under 256.343 kr.
48% tjener over 739.690 kr.
43% tjener under 256.343 kr.
7% tjener over 739.690 kr.
Under 145.957 kr.: 21,2% (5,0%*)
145.957-186.370 kr.: 13,4% (5,0%*)
186.371-256.343 kr.: 21,7% (15,1%*)
256.344-431.759 kr.: 25,6% (25,0%*)
431.760-739.689 kr.: 13,7% (24,9%*)
739.690-1.037.295 kr.: 3,1% (14,9%*)
1.037.296-1.275.482 kr.: 0,6% (5,0%*)
Over 1.275.482 kr.: 0,3% (5,0%*)

*Landsgennemsnit
Under 145.957 kr.: 4,7% (5,0%*)
145.957-186.370 kr.: 2,8% (5,0%*)
186.371-256.343 kr.: 5,0% (15,1%*)
256.344-431.759 kr.: 14,2% (25,0%*)
431.760-739.689 kr.: 25,6% (24,9%*)
739.690-1.037.295 kr.: 23,1% (14,9%*)
1.037.296-1.275.482 kr.: 11,6% (5,0%*)
Over 1.275.482 kr.: 13,0% (5,0%*)

*Landsgennemsnit
Under 145.957 kr.: 9,9% (5,0%*)
145.957-186.370 kr.: 11,0% (5,0%*)
186.371-256.343 kr.: 21,9% (15,1%*)
256.344-431.759 kr.: 30,1% (25,0%*)
431.760-739.689 kr.: 19,5% (24,9%*)
739.690-1.037.295 kr.: 5,4% (14,9%*)
1.037.296-1.275.482 kr.: 1,0% (5,0%*)
Over 1.275.482 kr.: 0,6% (5,0%*)

*Landsgennemsnit

CIVILSTAND

Slide 65% er enlige DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 32% er enlige 61% er enlige Enlige: 65,2% (44,9%')
Par: 20,9% (47,2%*)

*Landsgennemsnit
Enlige: 32,3% (44,9%*)
Par: 54,7% (47,2%*)

*Landsgennemsnit
Enlige: 60,5% (44,9%*)
Par: 24,9% (47,2%*)

*Landsgennemsnit

Højeste gennemførte uddannelse

Slide 22% har kun gennemfør grundskolen
10% har en lang videregående uddannelse
DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE 9% har kun gennemført
grundskolen
30% har en lang videregående uddannelse
23% har kun gennemført grundskolen
11% har en lang videregående uddannelse
Grundskole: 22,1% (21,0%*)
Almen gymnasial: 14,3% ( 5,2%*)
Erhvervsgymnasial: 2,5% (1,9%*)
Erhvervsfaglig: 21,6% (34,0%*)
Kort videregående: 3,7% (4,8%*)
Mellemlang videregående: 10,4% (17,5%*)
Bachelor: 7,3% (2,2%*)
Lang videregående: 9,6% (10,6%*)
Anden uddannelse: 8,6% (2,8%*)

*Landsgennemsnit
Grundskole: 8,6% (21,0%*)
Almen gymnasial: 9,4% (5,2%*)
Erhvervsgymnasial: 2,2% (1,9%*)
Erhvervsfaglig: 16,7% (34,0%*)
Kort videregående: 4,0% ( 4,8%*)
Mellemlang videregående: 18,8% (17,5%*)
Bachelor: 7,5% (2,2%*)
Lang videregående: 29,6% (10,6%*)
Anden uddannelse: 2,7% (2,8%*)

*Landsgennemsnit
Grundskole: 23,5% (21,0%*)
Almen gymnasial: 11,1% (5,2%*)
Erhvervsgymnasial: 2,2% (1,9%*)
Erhvervsfaglig: 25,0% (34,0%*)
Kort videregående: 4,1% (4,8%*)
Mellemlang videregående: 11,7% (17,5%*)
Bachelor: 5,0% (2,2%*)
Lang videregående: 11,3% (10,6%*)
Anden uddannelse: 6,1% (2,8%*)

*Landsgennemsnit

Folketingsvalget 2015

Slide Socialdemokratiet fik flest stemmer ved valget i 2015 DET GAMLE
(den fattigste del)
DET NYE DET GAMLE Liberal Alliance fik flest stemmer ved valget i 2015 Enhedslisten fik flest stemmer ved valget i 2015 Socialdemokratiet: 21,9% (26,3%*)
Enhedslisten: 21,5 % (7,8%*)
Alternativet: 14,7% ( 4,8%*)
Dansk Folkeparti: 10,7% (21,1%*)
Radikale Venstre: 7,6% (4,6%*)
SF: 7,3% (4,2%*)
Venstre: 7,3% (19,5%*)
Liberal Alliance: 6,8% (7,5%*)
Det Konservative Folkeparti: 1,4% (3,4%*)
Kristendemokraterne: 0,4% (0,8%*)

*Landsgennemsnit
Liberal Alliance: 20,4% (7,5%*)
Socialdemokratiet: 18,0% (26,3%*)
Venstre: 16,3% (19,5%*)
Radikale Venstre: 12,2% (4,6%*)
Alternativet: 9,2% (4,8%*)
Enhedslisten: 8,1% (7,8%*)
Dansk Folkeparti: 7,3% (21,1%*)
Det Konservative Folkeparti: 4,2% (3,4%*)
SF: 3,8% (4,2%*)
Kristendemokraterne: 0,2% (0,8%*)

*Landsgennemsnit
Enhedslisten: 23,8 % (7,8%*)
Socialdemokratiet: 23,7% (26,3%*)
Dansk Folkeparti: 16,2% (21,1%*)
Alternativet: 11,0% (4,8%*)
SF: 6,7% (4,2%*)
Venstre: 6% (19,5%*)
Liberal Alliance: 5,4% (7,5%*)
Radikale Venstre: 4,9% (4,6%*)
Det Konservative Folkeparti: 1,4% (3,4%*)
Kristendemokraterne: 0,4% (0,8%*)

*Landsgennemsnit

Kilde: Politiken 

Politiken Research har vha. valgdata fra KMD og marketingsværktøjet Conzoom analyseret levevilkår og politiske præferencer i Københavns Sydhavn.

De tre analyserede områder svarer hhv. til afstemningsstederne 9. Syd, 9. Midt og 9. Sydhavn under Vesterbro valgkreds.

Conzoom udbydes af Geomatic (Center for Geoinformatik) og bygger på offentlige registerdata.
Variablene vedr. bolig- og ejerforhold er hentet fra BBR. De resterende variable er fra Danmarks Statistik per 1/1-2015 og opgjort pba. vejsidesegmentering. Håndtering af data sker i henhold til Persondataloven og Markedsføringsloven.

Kortene og den tilhørende statistik er bragt med tilladelse af Politiken