tallene bag

Dagbladet Politiken har brugt forskellige databaser til at kortlægge Sydhavnens forskelligheder. På kortet kan du blandt andet se, hvordan indbyggerne i de forskellige dele af Sydhavnen stemmer, hvad de tjener og hvordan de bor.

BILER

BØRN

BOLIGTYPE

BOLIGSTØRRELSE

HUSSTANDSINDKOMST

CIVILSTAND

Højeste gennemførte uddannelse

Folketingsvalget 2015

Kilde: Politiken 

Politiken Research har vha. valgdata fra KMD og marketingsværktøjet Conzoom analyseret levevilkår og politiske præferencer i Københavns Sydhavn.

De tre analyserede områder svarer hhv. til afstemningsstederne 9. Syd, 9. Midt og 9. Sydhavn under Vesterbro valgkreds.

Conzoom udbydes af Geomatic (Center for Geoinformatik) og bygger på offentlige registerdata.
Variablene vedr. bolig- og ejerforhold er hentet fra BBR. De resterende variable er fra Danmarks Statistik per 1/1-2015 og opgjort pba. vejsidesegmentering. Håndtering af data sker i henhold til Persondataloven og Markedsføringsloven.

Kortene og den tilhørende statistik er bragt med tilladelse af Politiken